Korrózióvédelem

Katódos védelem – Ismertető

Katódos védelem – Korrózióvédelem

Ha egy fémszerkezet, cső, vagy tartály vízzel vagy nedves földdel érintkezik, a fém és az elektrolit oldat kölcsönhatásának hatására korróziós folyamat kezdődik. Ez a folyamat lassítható egy olyan rendszerrel, amely elektromos áram segítségével megváltoztatja a fém és a vizes közeg reakcióját. Ez az elektrokémiai korrózióvédelem.

 

A katódos védelem elemei

A katódos védelmi rendszer részei 1) maga a védendő műtárgy (cső, tartály, szerkezeti elem stb.) mint katód, 2) anód, amely biztosítja a megfelelő potenciálviszonyok létrejöttét – vagy villamos betáplálás vagy az anód anyagából (pl. Mg) következő galvanikus folyamatok által. Amennyiben betápláláson alapul a védelem szükséges egy katódállomás is, amelyen keresztül folyamatosan kontrollálhatók a feszültségi viszonyok, így a műtárgy védelme is.

 

Korrózióvédelem. Ha egy fémszerkezet, cső, vagy tartály vízzel vagy nedves földdel érintkezik, a fém és az elektrolit oldat kölcsönhatásának hatására korróziós folyamat kezdődik.

További elemek a kapcsolódó mérőhelyek, távfelügyeleti rendszerek, mérő- és referencia elektródák, melyek a rendszer felügyeletét, üzemeltetését szolgálják.

 

Katódvédelem alkalmazási területei

A módszert széleskörben alkalmazzák a szénhidrogén iparban távvezetéki szállítás, tárolás területén. Kiemelten fontos szerepet tölt be a városi (de ugyanígy telephelyi, ipartelepi) közműhálózatok esetén is, ahol külön figyelmet érdemel a kóboráramok, véletlen földelések, összekötések okozta korróziós veszély. A műtárgyak védelmében a vízigazgatás területén is fontos szerepet kap a katódos korrózióvédelem: szádfalak, vízbe merülő kapuk, szivattyúk védelme, élettartamuk meghosszabbítása.

A katódos védelmi rendszerek fő szerepe a védendő műtárgyak korróziójának megakadályozása, lassítása. Járulékos haszna egy megfelelően kialakított és üzemeltetett rendszernek, hogy könnyíti a szigetelési hibák feltárás nélküli lokalizálását, így segítik a vezetékek állapotának felmérését, szivárgások, kitörések megelőzését.