Távfelügyelet, távmonitoring

A KKSz Kft. évtizedek óta dolgozik katódos védelemben, így részt vett az ezen a területen működő, egyik leginkább elterjedt, jelenleg is használt távfelügyeleti rendszer kialakításában, a jelenleg is részt vesz üzemeltetésében. A távfelügyelet berendezései adatokat gyűjtenek, dolgoznak fel, továbbítanak, illetve lehetővé teszik a felügyelt berendezések szabályzását, gyakorlatilag bármilyen adatbázishoz csatlakoztathatók, így kézenfekvőnek tűnt, hogy más területen keressünk további felhasználási lehetőséget.

A KKSz Kft. tevékenységéről a távfelügyeleti rendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartása és üzemeltetése terén itt olvashat 

Katódos védelmi rendszerek működése, üzemeltetési kötelezettségek

A katódos korrózióvédelem lényege, hogy földalatti fémszerkezetek korrózió elleni védelmét segítse, biztosítsa. A rendszer működésének alapja a védendő műtárgy és környezete közti megfelelő potenciálkülönbség fenntartása katódállomások segítségével. Amennyiben nem megfelelőek a beállítások, csökken a műtárgyak védelme, így növekszik korróziós veszélyeztetettségük.

Az egyes katódállomások eredeti beállításait folyamatosan ellenőrizni kell, és a környezeti változásoknak megfelelően módosítani azokat. A rendszer működésének biztosítására a vonatkozó MSZ EN 12954 szabvány értelmében három havonta ellenőrző mérést, leolvasást kell tartani.

Távfelügyeleti rendszer katódos védelmi eszközöknél

A katódos védelmi rendszerek működtetésénél a rendszer állapotparaméterei, azaz a berendezések folyamatos ellenőrzése, szabályozása lenne az ideális megoldás. Ennek megvalósítása hagyományos kézi mérésekkel költséges, és gyakorlatilag nem is a megoldható.

A távfelügyeleti rendszer lehetővé teszi a katódos védelmi rendszer folyamatos monitorozását, szabályozását, a fellépő, rendellenes, beállított jellemzőktől eltérő üzemállapot, esetleges üzemzavarok gyors észlelését, elhárítását, illetve a működési paraméterek beállítását. A távfelügyeleti adatok monitorozása a helyszíni ellenőrzéseknél kisebb munkaerő igényt jelent, így költségcsökkentést is jelenthet.

Mivel a rendszer GPS egységgel is fel van szerelve, így nagypontosságú időjel csatolódik minden mérési és adattovábbítási eseményhez. Szintén a GPS óra teszi lehetővé összehangolt műveletek (katódos védelem esetén egyidejű vagy ütemezett ki-be kapcsolások) legyenek végrehajtását a rendszeren, több katódállomáson.

A távfelügyeleti rendszer az üzemelési adatok továbbítása és a szabályzás mellett biztonsági funkcióval is bír: figyelmeztetéseket küld a rendkívüli eseményekről (pl. behatolás, tápfeszültség kimaradás, stb.)

A berendezések üzembiztosak, többségük nyílt terepen, vezeték nyomvonalon található, így bizonyítottan jól bírják az időjárás szélsőségeit is.

Távfelügyelet működése

A távfelügyeleti rendszer logikailag két részből áll:

  • RTU egység, amely a katódállomáson, a helyszínen végez méréseket, értelmezi, feldolgozza az adatokat, továbbítja azokat a központi távfelügyeleti rendszernek, szükség esetén riasztást küld rendellenes vagy beállításon kívüli működés esetén, továbbá ezen az egységen keresztül szabályozható is a katódállomás.
  • Központi Távfelügyeleti Rendszer: fogadja, feldolgozza az adatokat, megfelelő kimutatásokat hoz létre, képi megjelenítéseket végez, adatbázist hoz létre és kezel.

Az adatok feldolgozása első lépésben tehát a helyszíni RTU egységben történik, így az adatbázisba csak értékelhető adatok kerülnek. A rendkívüli eseményekről szóló riasztásokat is az RTU küldi ki elemzés alapján – amelyet a felügyeletért felelős személy SMS-ben mobil készülékére is megkaphat.

Az adatok továbbítása jelenleg SMS-ben történik. Ennek oka az, hogy a katódos védelmi rendszerek főleg távvezetékek mellett találhatók, ahol a mobilnetes lefedettség gyenge, az adatcsatornák működése nem stabil. Természetesen a kommunikáció mobilnet útján is megoldható.

A rendszer adatai internetes felületen érhetők el, ezen a felületen adhatók paraméterek az RTU-kon keresztül a egyes katódállomásoknak is – mindezt, persze, megfelelő biztonsággal és jogosultságkezeléssel. A felületet minden esetben a felhasználó igényeinek megfelelően lehet alakítani. Az egyes RTU-k elérhetők mobiltelefonról is: adatok kérdezhetők le SMS-ben, illetve – szintén SMS-ben – elérhetők az RTU-k bizonyos vezérlő/szabályozó funkciói is.

Távfelügyeleti rendszerek egyéb alkalmazási területei

A távfelügyeleti rendszer szabványos adatformákkal, kommunikációs protokollokkal és saját GPS egységei révén pontos időpont azonosítással rendelkezik, így könnyen integrálható egyéb irányítási rendszerekkel.

A rendszer villamos és nem-villamos mennyiségeket mérő felülettel bármely technológiai vagy állapot jellemző rendszeres gyakoriságú vagy sztochasztikus vagy eseti ellenőrzésére alkalmas az emberi beavatkozás kizárásával. A távfelügyelt monitor pontok jellemzői analóg és/vagy logikai értékek lehetnek 0 -16 egymástól független csatornán. A teljes rendszer egyedi fejlesztésű, így könnyen módosítható.

Alkalmazható a szokásos üzemellenőrzési és felügyeleti-beavatkozási feladatokon kívül biztonsági jellegű monitorozással, amely környezeti, technológiai jellemzőket külső körülményektől és emberi beavatkozástól, közreműködéstől függetlenül méri, tárolja, továbbítja a jellemzőket, adott esetben határérték riasztás küld. Jelzi a központi szoftvernek  és a körzeti, helyi vezetőnek (SMS-ben) a távfelügyeleti egységet érintő, a működését veszélyeztető külső behatásokat és belső működési problémákat

Jelenleg az RTU-k nyomvonali eszközökön, a „pusztában” dolgoznak: jól bírják a szélsőséges hőmérsékleti viszonyokat, alacsony a karbantartási igényük.

A katódos védelmi rendszer monitorozásán kívül számtalan felhasználási területe lehet még a távfelügyeleti rendszernek, az RTU gyakorlatilag bármilyen mérési adatot fel tud dolgozni és azt a háttérrendszernek továbbítani.

A rendszer üzemeltetése

A katódos védelmi rendszereken működő RTU-k hálózati tápfeszültségről, vagy akkumulátorról üzemelnek. Évi egyszeri karbantartás során kell ellenőrizni a helyszínen és az RTU által mért értékeket, így az RTU működését.

Az üzemeltetés költségelemei:

  • az RTU évi egyszeri karbantartást igényel,
  • SMS kommunikáció,
  • adatbázis, háttérrendszer üzemeltetése.

Távfelügyeleti üzemeltetés előnyei

A távfelügyeleti rendszer legfontosabb előnye a szükséges gyakoriságú, esetleg folyamatos mérés, adatszolgáltatás, szabályozás, amely nem csak a váratlan események kezelését teszi lehetővé, hanem a historikus adatok elemzését is. Fontos funkció, hogy beállíthatók az internetes felületről a működési jellemzők. Ezek jelentősen javítják a vizsgáló/adatgyűjtő rendszer hatékonyságát, üzembiztonságát: a hibák azonnal kiderülnek, nem csak az ütemezett ellenőrzések során. Mivel ezek a funkciók az optimálisan szükséges gyakoriságú  adatáramlást biztosítanak „íróasztal mellől”, feleslegessé válik a gyakori helyszíni ellenőrzés, ami működési költség megtakarítást eredményez, évente egy helyszíni ellenőrző, felülvizsgálat elegendő. (Természetesen külső hiba ok esetén a helyszíni beavatkozás megkerülhetetlen. A gyakori helyszíni ellenőrzés helyett elég egy ütemezett karbantartást betervezni.

A KKSz Kft. tevékenységéről a távfelügyeleti rendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartása és üzemeltetése terén itt olvashat