Rólunk

Küldetésünk

Célunk, hogy speciális szaktudásunkkal segítsük partnereinket korrózió- és környezetvédelmi rendszereik tökéletesítésében, hatékony kialakításában és üzemeltetésében.

KKSz Kft.

 A KKSz Kft. több mint 35 éve nyújt mérnöki szolgáltatásokat. Működésük a korrózióvédelem, környezetvédelemi tanulmányok, vízrendezési, kommunális hálózati tervezés, kis- és középfeszültségű villamos tervezés területeire terjed ki. Bevételeink legnagyobb része a magyarországi gázszállítás, tárolás és elosztás piacvezető társaságainak vézett katódos védelmi tervezési, karbantartási és minősítő mérési munkákból származik, de működésünk alapjait vízügyi létesítmények katódvédelmi rendszerinek tervezésével és kiépítésével, illetve ipartelepi hálózatok védelmének kialakításával raktuk le. Részt vettünk nemzetközi projektekben, például az orenburgi vezeték magyar szakaszának tervezési és kivitelezési munkáiban, a NABUCCO és a horvát tranzit gázvezeték tervezési munkáiban.

Működésünk és tevékenységünk

A cég a piaci igényekhez alkalmazkodva rugalmas szervezeti struktúrát alakított ki. Működésünk magját képzett mérnök, technikus és szervező kollegák adják, akik a szakértői, mérnöki és projekt vezetési munkákat látják el, illetve elvégzik a mérési, beüzemelési és szerelési munkákat is. Kivitelezési feladatok esetén évtizedes kapcsolatokon szerveződött alvállalkozói-partneri kör segíti munkánkat. Tevékenységi körünkkel megrendelőink minden igényét igyekszünk lefedni. A tervezés, közmű- és tulajdonosi egyeztetés, tanulmányok írása, szakértés mellett foglalkozunk kivitelezéssel – földmunkák, csőkiváltások, katódvédelmi rendszerek, stb. – illetve, a kész rendszerek karbantartásával, ellanőrzésével is.

Fontosnak tartjuk a szakma tudományos fejlesztését és a gyakorlati tapasztalatok megosztását, így aktívan veszünk részt szakmai konferenciákon, illetve rendszeresen szervezünk szakmai konzultációkat.

Partnereink Partnereink elsősorban a magyar gáz- és olajipar meghatározó szereplői, vezetékes szállítással, tartályos tárolással foglalkozó cégei közül kerülnek ki: MOL Nyrt, TVK Nyrt, FGSZ Zrt, KVV Zrt, MÁV Zrt, FŐGÁZ Zrt Mivíz Kft, Petrolszolg Kft, illetve elismert tervező, fővállalkozó cégei: Olajterv Zrt, MOLINE Kft, Szolterv Kft, TurboTeam Kft, IGN Zrt.

Szoros szakmai-partneri együttműködést alakítottunk ki a Magyar Mérnöki Kamarával is.

A KKSz Kft szakmai története

A KKSz Kft – korábban mint GÉPSZEV KKSz – már több mint 30 éve működik az elektrokémiai korrózióvédelem, elsősorban a katódos védelem területén. Fő tevékenységünk mellé olyan tervezési, szakértési szolgáltatásokat vezettünk be, melyek jól kiegészítik a katódos védelmi tervezést, segítséget nyújtanak megrendelőinknek komplex tervezési feladatok elvégzésében.

Munkák a 70-es évektől

A KKSz Kft – korábban mint GÉPSZEV KKSz – már több mint 35 éve működik az elektrokémiai korrózióvédelem, elsősorban a katódos védelem területén. A KKSz Kft tevékenységét a szokványos acéltávvezeték katódos védelmén túlmenően a Fővárosi Gázművek, majd egyre bővülő mértékben az ipari földalatti cső- és közműhálózatok elektrokémiai korróziója és korrózióvédelme volt az 1978-1984 időszakban. A tevékenység 1982-től már kiterjedt a különböző ár- és belvízvédelmi, vízkormányzási létesítmények katódos védelmének kialakítására, üzemellenőrzésére és karbantartására.

A KKSz Kft az 1980-as évek első felében kezdett foglalkozni vasúti üzemanyag-tárolók és töltőállomások földalatti tartályai és csővezetékei katódos védelmének létesítésével, majd ezt követően napjainkig karbantartásárval és üzemellenőrzésével is. Ezen időszakban vált hangsúlyossá a tároló berendezések, tartályok belső felületének katódos védelmének megoldása.

Az 1990-s évektől jelentőssé vált a földgáz távvezetékek katódos védelmi rendszerének karbantartása, üzemképességük biztosítása. E munkák a rendszeres karbantartás mellett javító-pótló kivitelezéseket, részleges újjáépításeket is takartak.

A 2000-es évektől egyre hansúlyosabbá vált a katódos védelmi tervezés. Kisebb rekonstrukciós tervezések mellett részt vettünk az FGSZ Zrt. nagyobb rekonstrukciós projektjeiben, illetve a Nabucco nemzetközi távvezeték tervezésében is.

A fenti katódvédelmi rendszerek ellenőrzését, karbantartását, javítását és szükségszerű rekonstrukcióját folyamatosan végzi a KKSz Kft.

Szénhidrogén szállítás

Az 1990-es évek elejétől a MOL Nyrt szállító és termelő csővezetékei, technológiai állomásai katód- és kóboráramvédelmi vizsgálata, a védelmi rendszerek tervezése a működés fő területét. Ezen időszaktól jelentős a gázszolgáltató vállalatoknak végzett katódvédelmi tervezési és kivitelezési munka.

Az évtized második felében MOL Nyrt szénhidrogén szállító és termelő vezetékeinek rehabilitációját megalapozó megvalósíthatósági tanulmányok készítése és a katódvédelmi rekonstrukciók tervezése jelentette a fő tevékenységi kört. Ezek, az addigi gyakorlatban nem szokványos feladatok mind a védelmi eszközök és berendezések, mind a mérési, vizsgálati módszerek és eszközök, technológiák módosítását, továbbfejlesztését igényelték. A vizsgálati és minősítési feladatokat 1991. óta a KKSz Korrózióvédelmi VizsgálóÁllomás látja el.

A fejlesztési, fejlődési igény kiterjedt a vállalkozás módjára és formáira is, mivel a megrendelők – akiket semmiféle hatósági és/vagy műszaki előírás sem kötelezett az elektrokémiai védelem alkalmazására – számukra gazdaságos komplex korrózióvédelmi megoldást és lebonyolítást igényeltek. Az eredményfelelősség érdekében az elektrokémiai, katódos védelem peremfeltételeként a komplex korrózióvédelem műszaki-gazdasági optimumának alapkövetelményeit kellett bizosítania.

A komplex korrózióvédelem optimális biztosíthatósága érdekében a KKSz széleskörű műszaki és gazdasági együttműködést alakított ki az elektrokémiai korrózióvédelem és határterületein működő gazdálkodó és műszaki-tudományos szervezetekkel.

Mérnökiroda

Jelenlegi működésünk központjában továbbra is a katódos korrózióvédelmi tervezés, kivitelezés áll. A fő területhez kapcsolódóan, azonban új tervezési, szakértési területeket is felvettünk tevékenységeink közé annak érdekében, hogy teljes, átfogó szolgáltatásokat nyújthassunk.

Szakmai és tudományos fejlesztések

A KKSz és szakemberei elektrokémiai korrózióvédelem területén elért fejlesztési eredményeit a HUNGAROKORR korrózióvédelmi pályázatokon több első, második és harmadik díjjal, egy alkalommal, 1988-ban fődíjjal , 1991-ben nívódíjjal ismerte el az OMFB és több – elsősorban vízügyi és ipari – tárcadíjjal értékelték az eredményeket.

A fejlesztések fő iránya a hazai és mérsékeltégövi viszonyok között alkalmazandó katódvédelmi egyenirányító család, a különleges alkalmazású külső áramforrású védelmi anód, az automatikus mérési és üzemellenőrzési adatgyüjtő rendszer, továbbá a különleges létesítmények katódvédelmi technológiája volt.

A katódvédelmi eszközök és technológiák elemzése és adaptációjának megalapozása is a KKSz Kft egyik jelentős műszaki tevékenysége, beleértve a már hazai használatba vett import vagy bérelt eszközök és technológiák hatásosságának és hatásának teljes körű elemzését annak érdekében, hogy a közép- és hosszútávú üzemeltetés műszaki és gazdasági jellemzői prognosztizálhatók legyenek.

2007. óta évenként megrendezzük Katódos védelmi konzultáció elnevezésű rendezvényünket. E szakmai műhelyfoglalkozáson a katódos korrózióvédelem minden területéről, a tervezéstől a kivitelezésig, a mindenapi üzemeltetési munkát végzőktől az egyetemi oktatókig a szakma jelentősebb képviselői jelen vannak.

Nemzetközi kapcsolatok

A KKSz szakemberei résztvettek 1975. évtől 1988-ig a KGST „Intézkedések kidolgozása a fémek korrózió elleni védelmére. IV. téma Fémszerkezetek és készülékek elektrokémiai védelme” szekció” műszaki-tudományos munkájában és a SZU Kőolaj- és Gázipari Építési Minisztériuma és a MNK Nehézipari Minisztériuma közötti műszaki-tudományos együttműködésben az elektrokémiai korrózióvédelmi műszaki követelmények, specifikációk továbbá berendezések és eszközök fejlesztésére és alkalmazására. Ezen időszakban a KKSz szakemberei és a VNYIISZT valamint a Pamfilov Kommunális Akadémia szakemberei között rendszeres személyes szakmai kapcsolat alakult ki.