Katódos védelem

Ha egy fémszerkezet, cső, vagy tartály vízzel vagy nedves földdel érintkezik, a fém és az elektrolit oldat kölcsönhatásának hatására korróziós folyamat kezdődik. Ez a folyamat lassítható egy olyan rendszerrel, amely elektromos áram segítségével megváltoztatja a fém és a vizes közeg reakcióját. Ez az elektrokémiai korrózióvédelem.

Katódos védelem alkalmazási területei

A módszert széleskörben alkalmazzák a szénhidrogén iparban távvezetéki szállítás, tárolás területén. Kiemelten fontos szerepet tölt be a városi (de ugyanígy telephelyi, ipartelepi) közműhálózatokesetén is, ahol külön figyelmet érdemel a kóboráramok, véletlen földelések, összekötések okozta korróziós veszély. A műtárgyak védelmében a vízigazgatás területén is fontos szerepet kap a katódos korrózióvédelem: szádfalak, vízbe merülő kapuk, szívattyúk védelme, élettartamuk meghosszabbítása.

KKSz Kft. – a katódos korrózióvédelem szakértője

Társaságunk szolgáltatásai a katódos korrózióvédelem minden területére kiterjednek:

 • Távvezetékek,
 • Közműhálózatok,
 • Tartályparkok,
 • Ipari telephelyek,
 • Vízigízgatási műtárgyak

katódos védelmével kapcsolatos:

 • Tervezési,
 • Kivitelezési,
 • Üzemeltetési,
 • Karbantartási,
 • Szakértői, műszaki ellenőri,
 • Ellenőrző-Minősítő mérési,
 • Folyamatirányítási, minőségirányítási dokumentációs (MSZ EN ISO 9001),
 • Monitoring rendszer kialakítási
 • Diagnosztikai

feladatok ellátására.