Környezetvédelmi megbízotti feladatok

Korunkban egyre hangsúlyosabb szerepet kap a környezet védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása a környezettudatos működésen keresztül. A 93/1996. (VII.4.) Korm. rendelet szabályozza azon tevékenységek körét, melyek környezetvédelmi megbízottak alkalmazásához kötöttek. Azonban ezen felsorolásba nem tartozó cégek esetében is felmerülhet az igény, hogy a cég környezetvédelmi feladatait magas szakmai színvonalon, optimális költségkiadással külső szakértővel végeztesse el.

A KKSz Kft. vállalja partnerei környezetvédelmi átvilágítását, illetve környezetvédelmi rendszerük folyamatos üzemeltetését, a változó jogszabályok szerinti frissítését, aktualizálását. Az alábbi, környezetvédelmi megbízott által végezhető feladatok, szolgáltatások teljesítését, bevallások elkészítését, környezetvédelmi programok megírását akár önálló szolgáltatásként, akár folyamatos együttműködés keretében biztosítjuk partnereink számára:

 • Kapcsolattartás a hatóságokkal, szakhatóságokkal az engedélyeztetés, engedélyezés során;
 • Környezetvédelmi jogszabályok változásának nyomon követése, arról folyamatos tájékoztatás;
 • Tanácsadás környezetvédelmi és környezetvédelemmel kapcsolatos jogi kérdésekben, különösen az engedélyeztetés, engedélyezés során
 • A hatóság (előre bejelentett) helyszíni szemléjén történő részvétel, aktív közreműködés;
 • Környezetvédelmi szabályzatok elkészítése;
 • Környezetvédelmi tervfejezet elkészítése;
 • Környezetvédelmi oktatások, képzések tartása az alkalmazottak számára;
 • Hulladékgazdálkodási nyilvántartási rendszer kidolgozása, karbantartása;
 • Hulladékgazdálkodási engedélykérelmek elkészítése, a meglévő engedélyek meghosszabbítása;
 • Éves, illetve szükség esetén negyedéves környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, adatlapok kitöltése a környezetvédelmi hatóság(ok) felé a hulladékgazdálkodás területén (HIR: HT, HB, HK);
 • Éves környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, adatlapok kitöltése a környezetvédelmi hatóság(ok) felé a levegőtisztaság-védelem területén (LM);
 • Éves környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, adatlapok kitöltése a hatóság(ok) felé a vízminőség védelem területén (FAVI);
 • Új hatósági bejelentések, adatszolgáltatások elkészítése, adatlapok kitöltése a környezetvédelmi hatóság(ok) felé (hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, vízminőség védelem, stb.);
 • Vállalati környezetvédelmi kommunikáció lebonyolítása;
 • A működés során szükségessé váló környezetvédelmi mérések megszervezése, ütemezése, lebonyolítása;
 • A lejáró környezetvédelmi engedélyek, IPPC engedélyek meghosszabbítása, engedélymódosítási kérelmek elkészítése (környezetvédelmi felülvizsgálatok elvégzése);
 • A cég környezetvédelmi helyzetének felmérése, értékelése, javaslatok az érvényben lévő és a hatályba lépő környezetvédelmi jogszabálynak megfelelő állapot biztosításához szükséges intézkedésekre.

A környezetvédelmi megbízotti feladatkör ellátása során felmérjük a cég környezetvédelmi megfelelőségét. Megbízónkkal közösen meghatározzuk a környezetvédelmi prioritásokat, kiépítjük a cég környezetvédelmi dokumentációs rendszerét, majd beszerezzük a jogszabályban előírt engedélyeket, elkészítjük a hatóságok számára szükséges adatszolgáltatásokat.